IJmuiden / Velsen Vroeger 

Categories:

 

 HomeDe krant over 100 jaar Noordzeekanaal en IJmuidenZie ook deze linkGastenboek Contact

 

Aanbiedingen bij webshops

 

Klik hieronder voor:

EuroClix, veel kortingen en aanbiedingen

 

En klik hieronder voor:

Snel geld verdienen via internet

 

 

 

 

 

 

De historie van IJmuiden en Velsen.

 

 

Hieronder diverse leuke plaatjes van IJmuiden / Velsen vroeger:

 

 

Van voor 1870:

 

                                 Hollandia 1600

 

 

 

 

  

  De grotendeels verwoeste kerk in Velsen, in 1596 is de                              Velsen 1617 en 1630                                                 Kruidberg te Santpoort 1685

                       toren weer hersteld. ca.1635 

 

 

                                                              (Bron: www.middenkennemerland.nl)

Het netwerk van wegen uit het verleden is interessant. Opvallend is namelijk dat oude wegen vaak eeuwen lang (nagenoeg) op dezelfde plaats blijven liggen. Daardoor zijn
deze nu nog herkenbaar in het huidige stratenpatroon.

De oude infrastructuur vormt dan ook een belangrijke cultuur- historische waarde. Aan de oude wegen treffen we de archeologisch interessante locaties en de gebouwde
monumenten.

Hendrik de Leth heeft in 1729 een betrouwbare kaart uitgegeven bij zijn boek Het Zegenpralent Kennemerlant. Deze kaart hebben we vergeleken met de huidige kaart
van Velsen.
 
Op de kaart van 1729 zijn in de kleur groen de oude nog bestaande wegen aangegeven. De gemeentegrens is rood gekleurd en de waterlopen blauw.

Voor de oriëntatie: "de huidige spoorlijn in oranje", "de randweg (A-208) in bruin", "het Noordzeekanaal met twee blauwe lijnen".

 

 

                  

  

                             Huis van Velsen 1737                                      Herberg "De Weiman" aan de Hoofdstraat te Santpoort 1775

 

 

 

1870-1879:

 

  

           De bouw van de eerste sluizen bij het nog niet                     Gezicht op het Noorzeekanaal westwaarts 1872                       De laatste duinrug wordt weggegraven 1872  

                            bestaande IJmuiden 1872

 

 

 

  

                                     Velsen / IJmuiden 1876                               Gezicht op binnenvuurtoren van IJmuiden 1878                                 De pieren van IJmuiden ca 1879

 

 

1880-1889:

  

                     Kleine sluiz IJmuiden 1879                                                                     Oud-Velsen 1880                                                                       Station IJmuiden 1885

 

 

 

1890-1899:

    

                  IJmuiden, zoals het eruitzag in 1892                                           De Middensluis in aanbouw 1892                                                      Velsen (oud-Velsen) 1899

 

1900-1909:

  

               Engelmunduskerk in Velsen 1900                                        Het spoorwegviaduct van Velsen naar IJmuiden 1900         

 

  

                   Electrische sluis bij IJmuiden 1902                             Gezicht op spoorbaan en Koningin Wilhelminastraat 1902                    Hotel "Willem Barendz" in IJmuiden 1902  

 

   

                           De pier van IJmuiden 1903                                               De Bik en Arnoldkade in IJmuiden 1904                                                    (Oud-) IJmuiden 1904        

 

   

             Op de kleine- en zuidersluis van IJmuiden 1904                                   Het station van IJmuiden 1905                                  De entree naar IJmuiden vanaf station H.S.M. 1906 

 

  

                      Ger.kerk in IJmuiden 1908                                        Panorama vanaf de binnenvuurtoren over IJmuiden 1908                                                       

 

 

1910-1919:

  

              De Zeeweg in IJmuiden 1910                                                            Beeckesteijn 1910                                                  De kop van de Viseershaven 1910

 

  

                        Crematorium Driehuis 1911                                                             Staking in de haven van IJmuiden 1911                                   In de haven van IJmuiden 1912

 

  

                      De Kleine sluis in IJmuiden 1913                                             De papierfabriek van van Gelder omstr. 1915                            Het oude raadhuis in (oud) Velsen 1915

                                                                       

   

                    De Wilhelminakade in IJmuiden 1916                                        Het Willemsplein in IJmuiden 1916                              De Wijk aan Zeeerweg vanaf de IJmuiderstraat gezien 1917

 

   

         Torpedoboot V69 tijdens de 1e wereldoorlog 1917                                     De Kleine sluis van IJmuiden 1918

  

  

   De in die tijd grootste draaibare spoorbrug in Europa 1919         Het oude post- en telegraafkantoor (Velsen) omstr.1919                           Panorama van IJmuiden 1919 

                                                                                                      (Het kantoor werd in 1939 afgebroken ivm Kanaalverbreding)                     

 

 

1920-1929:

                                                                                                    

                     De Houtmanstraat in IJmuiden 1920               De gashouders van het gasbedrijf aan de Evertsenstraat 1920   De middensluis (toen nog "grote sluis") in IJmuiden 1921                       

 

  

Het gemeentelijk uitbreidingsplan van IJnuiden 1921. Het plan    De Wijk aan Zeeerweg gezien vanafhet Velserduinplein 1923                 1923 De bouw van de Noordersluis

is uiteindelijk door een nieuw plan uit 1936 nooit uitgevoerd

 

 

                                                            1923 Hoogovens                                                                                                                               1923 Sluizencomplex                                  

 

  

                       1923 Middensluis met daarin de Noorse kruiser s.s. Eidsvold                                                                                         1925 (Oud-) IJmuiden

 

 

  

De Julianakade in IJmuiden 1925                                                                 Zeepavilioen "Modern" in IJmuiden 1925                                       Badpavilioen "Noordzee" in IJmuiden 1925

 

 

   

                        De Zuidpier van IJmuiden 1925                                            De Julianabrug in IJmuiden 1925                                 Havengezicht over de vissershaven van IJmuiden 1926

                     

 

  

         Bouw van de nieuwe Schutsluis (noordersluis) 1927                   Bouw van de nieuwe Schutsluis (noordersluis) 1927                              Haven met vuurtoren 1927  

 

  

                         Interieur Rijksvischhallen 1927                                                 De kustwacht bij IJmuiden 1928                        

 

 

                                         1929 De havens van IJmuiden                                                                                                             1929 (Oud-)IJmuiden-West

 

 

                                   1929   droogdokken in vissershaven IJmuiden                                                                                        1929 haringhaven IJmuiden

                                                                                                              

 

                    De Julianakade in IJmuiden 1929                                         De Vissershaven van IJmuiden 1929                    IJmuiden met het forteiland, wat net een eiland is geworden 1929

 

                                                                    

1930-1939:

 

 

 

 

  

                                    Bij de noordersluis ca 1929                                                   De watertoren 1930                                                           De Brioniostraat ca 1930 

 

  

  M.S. Johan van Oldenbarnevelt in de sluis van IJmuiden 1930   Vischstation met overweg naar Bik en Arnoldkade in IJmuiden 1930                     De grote sluis van IJmuiden 1931  

 

  

     De Wijk aan Zeeerweg vanaf het Velserduinplein 1932                      Gezicht op den havenmond van IJmuiden 1932                                        Hoflaan in de Breesaap 1932 

 

  

                Het mooie Kennemerplein in IJmuiden 1934                   Een vertrekkende boot uit Noordersluis van IJmuiden 1934                        Hermitage Velserbeek 1935

 

 

                                                1935 het Noordzeekanaal                                                                                                                     1935 IJmuiden-Oost

 

    

              Openb. school v. Bz. lag. Onderwijs 1935                                           De Trompstraat in IJmuiden 1935                                             De Rijksvischhal van IJmuiden 1935 

 

 

  

                                                               Santpoort 1936                                                                                                         De Hoogovens

 

   

                                                                                                          Een fantastische Luchtfoto van IJmuiden 1936

 

    

            Kennemerlaan gezien vanaf de Julianabrug 1937              Electrische centrale (nu witte theater) in IJmuiden 1938                           Het Kennemerplein in IJmuiden 1938

 

 

                De Wijk aan Zeeerweg in IJmuiden 1938                          M.S. Oranje op zijn 1e proeftocht in IJmuiden 1939                      N.Brug bij de Wilhelminakade in IJmuiden 1939

                             

                

 

 1940-1949:

     

      Het slagveld aangericht door de Duitsers gezien vanaf                  Het strand van IJmuiden, aangetroffen na de 2e           Een kanon van de batterie Heerenduin in IJmuiden 1945                                                                       

           de Wijk aan Zeeerweg/Velserduinplein 1945                                                wereldoorlog 1945

 

 

   

Ggezicht op de zwaarbeschadigde vishallen in IJmuiden 1945         Gezicht vanuit de verwoeste vishallen op de zwaar-           Nsb burgemeester en div.gemeentelijke ambtenaren zijn

                                                                                                               beschadigde trawlerkade in IJmuiden 1945                           gearresteerd. Op de voorgrond staat mijn opa

                                                                                                                                                                                                                         Willem Bakker toe te kijken 1945

 

   

         NS trein onder de Julianabrug in IJmuiden 1949                                       De Zuidpier van IJmuiden 1949                                                 De zuidpier van IJmuiden 1949/1950

 

1950-1959:

 

              De Warmenhovenstraat in IJmuiden 1951                                 Nieuwe brug bij de Julianakade in IJmuiden 1952                    Het Semaphore in IJmuiden 1954  

 

 

                                        1953 De bouwput van de Velsertunnel                                                                                                  De pont bij Oud-Velsen 1953

 

      bebouwing rondom rotonde Lange Nieuwstraat 1953                                  Vlaggetjesdag in IJmuiden 1955                                                De Trawlerkade in IJmuiden 1955                      

 

 

                                 1957 De nieuwbouw bij de Radarstraat in IJmuiden                                                                                   1958 Badpaviljoen IJmond

 

  

          De opening v.d. Velsertunnel in 28-9-1957                                Het M.C. Chr.Huygens madert de sluizen 1959                             St. Antonius Ziekenhuis in IJmuiden 1959   

 

 

  Wijk aan Zeeerweg gezien vanaf de Watertoren (jaren '50)

 

                                         

1960-1969:

  

                De Kennemerlaan in IJmuiden, jaren '60                                           Het Marktplein in IJmuiden 1960                                                 Het pontplein in Velsen-zuid 1960

 

  

 De strandtoegang (het "bonanza straatje"), begin jaren '60                               De Zeeweg in IJmuiden 1960                                          De Lange Nieuwstraat in IJmuiden 1960 

 

  

                                      1961 Droogdok met op de achtergrond IJmuiden-duinwijk                                                                               Cultureel gebouw 1963                                       

                

 

  

                               De Kennemerlaan in IJmuiden 1963                                           De gloriejaren van De Lange nieuwstraat in IJmuiden                   Plein 1945 in IJmuiden 1967

 

 

                                       1966 De verlenging van de pieren in IJmuiden                                                                    1966 binnenhavens noordzeekanaal met het PEN terrein

 

   

                                Het Marktplein 1963                                           De strandopgang (het bonanzastraatje) in IJmuiden 1965                        Plein 1945, 1967

     

   

  De verbreding van het Noordzeekanaal bij Velsen-zuid 1968                                                

                                                                                   

 

1970-1979:

    

          Marktplein IJmuiden in de jaren '70                            r.-k. Josephschool te Velsen-noord met houtberg                           Bouw van het Zeewegziekenhuis in IJmuiden 1971

                                                                                                           van van gelder papier 1970             

 

  

                  Het kleine strand in IJmuiden 1971                         Scheveningen radio en het postkantoor in IJmuiden 1972        Strandhuisjes op het grote strand van IJmuiden 1975

 

            Strandopgang IJmuiderslag in IJmuiden 1975

 

1980-1989:

  

                Station IJmuiden, begin jaren '80                                               De laatste NS-tein op station IJmuiden in 1983                               De Seinpostweg in IJmuiden 1985

          

 

 

1990-1999:

 De bouw van het nieuwe strand met boulevard en jachthaven 1993

 

 

  

   De prince of scandinavia, de 1e lijndienst IJmuiden-Newcastle 1995        De opening v.d. Wijkertunnel 7-7-1996                        Een trein van Lovers rail in IJmuiden 1997

 

2000-NU:

 

             De Queen of Scandinavia, nieuw op de lijn IJm.-Newc. 2004                                                                             Het IJmuiderstrand 2005

 

 

                                    Het havenfestival IJmuiden 2010                                                                                 Turn up the beach 2011 op het IJmuiderstrand

     Deze drukbezochte happening zal ook in 2012 weer gehouden worden op

                         25 & 26 augustus, het is echt de moeite waard!

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Lettenmeijer © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use